Hjørring Kommune

Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune har genforhandlet det fælles forståelsespapir i Hjørring Kommune. Fælles forståelsespapiret er fornyet med få indholdsmæssige justeringer, bortset fra værdigrundlaget.

Da parterne er enige om at sætte fokus på skolernes professionelle kapital, er værdigrundlaget nyformuleret i forhold til begreberne i professional kapital - social kapital, human kapital, beslutningskapital. Værdigrundlaget udgør det værdi- og ansvarsmæssige fundament for parternes samarbejde om planlægning af skoleåret og arbejdstidens tilrettelæggelse og opgørelse - til gavn for elevernes og medarbejdernes læring og trivsel, kvalitet i undervisningen og skolernes arbejdsmiljø.

Parterne er enige om, at alle har et ansvar for at fremme et godt og professionelt arbejds- og læringsfællesskab, der bygger pa fire nøgleværdier i professionel kapital; tillid, retfærdighed, samarbejde, professionel dømmekraft. 

Parterne er endvidere enige om:

  • At der fortsat skal være fokus på en fleksibel afvikling af arbejdstiden, der giver mulighed for at arbejdet udføres der hvor det giver mest mening
  • At der fortsat skal være fokus på, at sikre lærernes muligheder for at forberede og efterbehandle undervisningen
  • At der fortsat skal være fokus på dialog og gennemsigtighed om opgavefordelingen og om udarbejdelsen af opgaveoversigten
  • At der fortsat skal være et fokus på at implementere de ændringer som den lokale evaluering i efteråret 2016 måtte give anledning til

Parterne ønsker fortsat at styrke et godt samarbejde mellem såvel Hjøring Kommune og Lærerkreds Nord som mellem skoleleder og tillidsrepræsentant om udmøntningen af Fælles forståelsespapiret. Derfor er der ned sat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Lærerkreds Nord, skoledistriktsledergruppen, skoleleder og forvaltningen, som løbende ved kvartalsvise møer drøfter udmøntningen af Fælles forståelsespapiret. Som en del af grundlaget for følgegruppens drøftelse og opfølgning indgår en evaluering af udmøntning af fælles forståelsespapiret. Evalueringen foretages ultimo september måned. 

Hvis du har spørgsmål til den nye fælles forståelse, kan du rette henvendelse til din tillidsrepræsentant på skolen. 

Du kan læse følgeskrivelse og det fælles forståelsespapir via links i sideboksen til højre.