Læsø Kommune

Lærerkreds Nord og Læsø Kommune har aftalt fælles planlægningsramme for udmøntningen af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved Læsø Kommune. Aftalen er gældende for skoleåret 2016/17 og 2017/18.

Hvis du har spørgsmål til den fælles planlægningsramme, kan du rette henvendelse til din tillidsrepræsentanten på skolen.

Lærerkreds Nord har desuden indgået forhåndsaftale med Læsø Kommune vedrørende udmøntning af lokalløn. Forhåndsaftalen er gældende pr. 1. januar 2017

Du kan finde såvel fælles planlægningsramme som forhåndsaftalen i linksamlingen til højre.