Arbejdstid

 • Løn og arbejdstid

  Sti: http://laererkredsnord.dk/arbejdsliv/loen-og-arbejdstid 5. februar 2015

  Lærerkredskreds Nord forhandler lokalt med Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner på en række områder vedrørende lærernes løn- og arbejdstidsforhold.

 • Læsø Kommune

  Sti: http://laererkredsnord.dk/arbejdsliv/loen-og-arbejdstid/laesoe-kommune 28. november 2019

  Lærerkreds Nord har indgået en lokalaftale med Læsø Kommune vedrørende lærernes arbejdstid for skoleåret 19/20.

 • 15 punkter om arbejdstid - Det digitale hjul

  Sti: http://laererkredsnord.dk/arbejdsliv/loen-og-arbejdstid/15-punkter-om-arbejdstid 21. april 2015

  KL og LC er i forbindelse med de netop overståede OK15-forhandlinger blevet enige om 15 punkter, der præciserer rammerne for lærernes arbejdstid. Det digitale arbejdstids-hjul er en guide til alle jer, der søger inspiration til de overvejelser/drøftelser, I skal have på skolen om Arbejdstidspapirets betydning for arbejdstidens tilrettelæggelse mv.

 • Nye forbedrede lønaftaler

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2009/september/nye-forbedrede-loenaftaler 18. september 2009

  Kredsen har indgået nye aftaler om lokalløn i de tre kommuner.

 • Ny arbejdstidsaftale på Læsø

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2009/april/ny-arbejdstidsaftale-paa-laesoe 3. april 2009

  Lærerne og børnehaveklasselederne på Læsø fik den 1.april en ny arbejdstidsaftale.

 • Frederikshavn Kommune

  Sti: http://laererkredsnord.dk/arbejdsliv/loen-og-arbejdstid/frederikshavn-kommune-ny-2017 27. maj 2019

  Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune for skoleåret 2019/2021.

 • Rådgivning

  Sti: http://laererkredsnord.dk/arbejdsliv/raadgivning 28. november 2019

  Lærerkreds Nord er parat med professionel rådgivning i forhold til dine løn- og arbejdsforhold som lærer m.m.

 • Aldersreduktion - 60 års reglen

  Sti: http://laererkredsnord.dk/arbejdsliv/aldersreduktion-60-aars-reglen 17. december 2018

  Når en medarbejder ønsker Aldersreduktion

 • Lokalaftale i Hjørring

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2018/november/lokalaftale-i-hjoerring 30. november 2018

  Der er i denne uge indgået en lokalaftale mellem Hjørring kommune og Lærerkreds Nord omkring lærernes arbejdstid.

 • Ny arbejdstidsaftale i Frederikshavn

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2009/marts/ny-arbejdstidsaftale-i-frederikshavn 20. marts 2009

  Lærerne og børnehaveklasselederne i Frederikshavn Kommune fik den 12. marts en ny arbejdstidsaftale.


 • Her vises 1 til 10 ud af 17

  1 2

Udvalgte emner