Lærere

 • Informationsbrev, april 2012

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2012/april/informationsbrev-april-2012 23. april 2012

  I kredsens nyeste informationsbrev kan du læse om:

 • Fyraftensmøde om tjenestemandspension og efterløn

  Sti: http://laererkredsnord.dk/medlem/medlemsaktiviteter/tidligere-aktiviteter/fyraftensmoede-om-tjenestemandspension-og-efterloen 25. november 2016

  Onsdag den 11. januar kl. 17.00 - 18.30 på UCN, Hjørring (lok. V50)

 • FOREDRAGET på Hjørring Seminarium

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2012/september/foredraget-paa-hjoerring-seminarium 24. september 2012

  Igen i år gennemfører Lærernes a-kasse en række foredrag.

 • Fyraftensmøde om pension og efterløn

  Sti: http://laererkredsnord.dk/medlem/medlemsaktiviteter/tidligere-aktiviteter/fyraftensmoede-om-pension-og-efterloen 15. juni 2017

  Onsdag den 9. april kl. 15.30 - 17.00 på UCN, Hjørring (lok. H61)

 • Fælles ramme om udmøntningen af Lov 409 på folkeskolerne i Frederikshavn Kommune

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2014/marts/faelles-ramme-om-udmoentningen-af-lov-409-paa-folkeskolerne-i-frederikshavn-kommune 27. marts 2014

  Kredsen har onsdag afsluttet forhandlingerne med Center for Undervisning om en fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune for skoleåret 2014/15.

 • Kredsblad/nummer 02/juni 2014

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2014/juni/kredsbladnummer-02juni-2014 27. juni 2014

  Nyt nummer af kredsbladet er ude på skolerne.

 • Ny arbejdstidsaftale på Læsø

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2009/april/ny-arbejdstidsaftale-paa-laesoe 3. april 2009

  Lærerne og børnehaveklasselederne på Læsø fik den 1.april en ny arbejdstidsaftale.

 • KV13: Skolepolitik på dagsordenen

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2013/oktober/kv13-skolepolitik-paa-dagsordenen 22. oktober 2013

  Kredsen sætter skolepolitik på dagsordenen og fokus på folkeskolereform, skolestruktur og inklusion.

 • Galleri "Lærernes Hus"

  Sti: http://laererkredsnord.dk/nyheder/2016/marts/galleri-laerernes-hus 31. marts 2016

  Galleri ”Lærernes Hus” er et nyt tiltag, hvor kredskontoret løbende vil danne ramme om udstillinger af kunstnere med tilknytning til kredsen. I øjeblikket prydes væggene af værker af den lokale kunstner Hans Gøgsig.

 • Skolepolitiske møder 2016

  Sti: http://laererkredsnord.dk/medlem/medlemsaktiviteter/tidligere-aktiviteter/skolepolitiske-moeder-2016 30. august 2016

  Lærerkreds Nord inviterer i samarbejde med skolebestyrelserne til offentligt debatmøde om skolepolitik i Hjørring og Frederikshavn Kommune.


 • Her vises 1 til 10 ud af 26

  1 2 3

Udvalgte emner