Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Fyraftensmøde om pension og efterløn

Lærerkreds Nord afholder fyraftensmøde for tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere.

Tirsdag den 10. februar kl. 19.00 - 20.30 på UCN, Hjørring (lok. V50)

På mødet orienterer kredsen generelt om tjenestemandspension, mens Lærernes a-kasse orienterer om efterløn.

Tilmelding til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest fredag den 6. februar.