Nyt nummer af kredsbladet dec´19

Hermed det nyeste kredsblad med artikler om bl.a Folkeskoleidealet, afvikling af rullende skolestart og aflyste skolebesparelser.

Se bladet her

Emner

Målgruppe