Generalforsamling 2019

Lærerkreds Nord vil gerne invitere medlemmerne til Ordinær Generalforsamling

Fredag den 22. marts 2019 klokken 17.30 holder vi generalforsamling i Lærerkreds Nord.

Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent 
  2. Beretning
  3. Regnskaber
  4. Indkomne forslag: Input til Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal
  5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, eventuel fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen
  6. Budget, fastsættelse af kontingent
  7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen finder i år sted på UCN i Hjørring. Efter generalforsamlingen vil der være spisning, underholdning og mulighed for hyggeligt samvær med kollegaer. 

Klik for at se Årsrapporten eller Budget og ydelser 2019

Du kan også følge linket og se den skriftlige beretning

Link til dagsordenens punkt 4, klik her.

Emner

Målgruppe