Generalforsamling 2019

Lærerkreds Nord vil gerne invitere medlemmerne til Ordinær Generalforsamling

Fredag den 22. marts 2019 holder vi generalforsamling i Lærerkreds Nord.

Foreløbig dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent 
  2. Beretning
  3. Regnskaber
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, eventuel fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen
  6. Budget, fastsættelse af kontingent
  7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår
  8. Eventuelt

Forslag til punkter til den endelige dagsorden skal foreligge skriftligt senest den 12 marts 2019. Forslag skal sendes til 159@dlf.org

Endelig dagsorden offentliggøres på denne hjemmeside senest den 15. marts 2019.

Generalforsamlingen finder i år sted på UCN i Hjørring. Efter generalforsamlingen vil der være spisning, underholdning og mulighed for hyggeligt samvær med kollegaer. Nærmere information om, tilmelding, bus o.l. følger.

Emner

Målgruppe