Generalforsamling 2020

Lærerkreds Nord indkalder hermed medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 kl. 17.00

 

Foreløbig dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskaber

4. Indkomne forslag

            - Ændring af kredsens vedtægter

5.  Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen.

6. Budget, fastsættelse af kontingent

7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår

8.  Valg

9. Eventuelt

 

Forslag til punkter til den endelige dagsorden skal foreligge skriftligt senest mandag den

2. marts 2020. Forslag skal sendes til 159@dlf.org.

Endelig dagsorden offentliggøres på denne hjemmeside senest den 6. marts 2020.

Generalforsamlingen finder i år sted på UCN i Hjørring. Efter generalforsamlingen vil der være spisning og mulighed for hyggeligt samvær med kolleger. Tilmelding skal ske til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller til mail 159@dlf.org senest mandag den 2. marts.

Emner

Målgruppe