Har du optjent løn til sommerferien?

Ferien afvikles på baggrund af de feriedage med løn, du har optjent i perioden 1. januar - 31. august 2019.

Henvend dig derfor til din tillidsrepræsentant, hvis du er
ansat efter 1. august 2019 eller i én af følgende situationer:
 er dimittend
 har skiftet job til/fra en anden kommune
 har haft orlov
 har været ansat i jobrotation, løntilskudsjob el. lign.
 har været ledig/modtaget dagpenge
OBS! Der kan være andre situationer end ovennævnte,
hvor du bør undersøge dine ferievilkår.
Det er A-kassen, som har rådgivningen vedr. feriedagpenge, men måske har du
optjent til fondsferiedage, så kontakt gerne kredskontoret forinden.

Du kan læse mere ved at klikke her.

Emner

Målgruppe