Kredskontor og ansatte

Kredskontor

Ansvaret for løsningen af opgaverne er fordelt på hele kredsstyrelsen. Herudover er der to konsulenter samt en administrativ medarbejder ansat til at varetage kredsens arbejdsopgaver.

Solveig          Bo          Connie

Solveig Larsen            Bo Nielsen                   Connie Vangsted Frandsen

Konsulent                  Konsulent                    Sekretær

 

Kontorer og mødelokaler findes i Lærernes Hus, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring. Kontorets åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 09.00 - 15.30 

Fredag kl. 09.00 - 14.30

Henvendelse kan også ske på tlf.: 98 92 36 88 eller mail: 159@dlf.org

Kredsen råder desuden over mødekontor i Frederikshavn. Det ligger på FME, Havnepladsen 12, Bygning 21, 1. sal.