Nyhedsoversigt

 • 13. maj 2016

  Kredskontoret er lukket den 18.-19. maj

  Kredskontoret holder lukket pga. internt seminar for kredsstyrelse og personale.

 • 10. maj 2016

  Kredskontoret er lukket den 13. og 16. maj

  Kredskontoret er lukket fredag den 13. maj på grund af intern mødevirksomhed samt mandag den 16. maj i forbindelse med 2. pinsedag.

 • 03. maj 2016

  Kredskontoret er lukket 13.-16. maj

  Kredskontoret er lukket fredag den 13. maj pga. internt møde samt mandag den 16. maj pga. 2. pinsedag.

 • 02. maj 2016

  Kr. Himmelfartsferie

  Kredskontoret er lukket Kr. Himmelfartsdag og fredag den 6. maj.

 • 29. april 2016

  Ny fælles forståelse om arbejdstid i Hjørring Kommune

  Kredsen har afsluttet forhandlingerne om arbejdstid i Hjørring Kommune. Under forhandlingerne har kredsen fremsat forslag til en egentlig lokalaftale om arbejdstid, hvilket blev afvist af Hjørring Kommune. Istedet har kredsen og kommunen indgået en fælles forståelse om, hvordan arbejdstiden skal udmøntes på skolerne i kommunen. Det er grundlæggende en forlængelse af de principper, som tidligere fælles forståelser har bygget på, men med en række præciseringer og enkelt forbedringer.

 • 19. april 2016

  Hvad vil vi med folkeskolen?

  Marianne Jelved (MF) og Radikale Venstre i Hjørring inviterer til dialog om skolernes hverdag og skolereformens udfordringer onsdag den 20. april kl. 19-21 på Vrå Højskole.

 • Medlemsakitivitet 31. marts 2016

  Galleri "Lærernes Hus"

  Galleri ”Lærernes Hus” er et nyt tiltag, hvor kredskontoret løbende vil danne ramme om udstillinger af kunstnere med tilknytning til kredsen. I øjeblikket prydes væggene af værker af den lokale kunstner Hans Gøgsig.

 • 14. marts 2016

  Påskeferie

  Kredskontoret er lukket i uge 12 samt mandag den 28. marts. Ved uopsættelige henvendelser kan kredsens kontaktes på mail: 159@dlf.org.

 • 08. februar 2016

  Vinterferie

  Kredskontoret er lukket i vinterferien.

 • 28. januar 2016

  Generalforsamling 2016: Forslag til ændring af vedtægter

  En vedtægtsændring kan sikre en ligelig repræsentation fra kommunerne i kredsstyrelsen.