Aldersreduktion - 60 års reglen

Når en medarbejder ønsker Aldersreduktion

Aldersreduktion: (også kaldet 60-års reglen).
Følgende gælder for ansatte, der er fyldt 57 år pr. 31/7 2014:
Følgende gælder for ansatte, der er fyldt 58 år pr. 31/7 2015:
Følgende gælder for ansatte, der er fyldt 59 år pr. 31/7 2016:
Følgende gælder for ansatte, der er fyldt 60 år pr. 31/7 2017:
Du har mulighed for at søge aldersreduktion, hvis du i næste skoleår fylder 60 år. Eksempel: Hvis du fylder 60 år den 31. juli næste år, så kan du få aldersreduktion fra den 1. august i år. Aldersre-duktion er noget man selv skal søge, og det skal ske til skolelederen i god tid inden skoleårets planlægning, altså i foråret før det skoleår, hvor du fylder 60 år. Hvis du søger aldersreduktion trækkes der 175 timer fra din årsnorm, hvis du er fuldtidsansat.
Bemærk. Aldersreduktion gives for at lette dagligdagen. Derfor er udgangspunktet, at man ikke pålægges overtid. Eventuelt merarbejde/overtid afspadseres derfor 1:1, uden at der ydes tillæg for overtid.
For ansatte, der er fyldt 50 år, men ikke 57 år pr. 31/7 2013 gælder følgende:
Man har ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, mod tilsvarende lønnedgang, dog optjenes fortsat fuld pensionsret.
For deltidsansatte gælder, at man har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse.
Retten til nedsat arbejdstid gælder, fra den normperiode(skoleår) hvori den ansatte fylder 60 år.
For ansatte, der fylder 50 år efter den 31/7 2013 er aldersredukti-onen afskaffet med lov 409.


Læs LOV 409 : https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=146561