Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Fagpolitisk julefrokost 2015

Mandag den 14. december kl. 17.30 på Hotel Scandic Reef, Frederikshavn

Lærerkreds Nord inviterer til fagpolitisk julefrokost og foredrag om arbejdsglæde ved skuespiller og foredragsholder Brian Hansen:

“Hensigtsmæssig kommunikation med afsæt i teaterpsykologi. Jeg arbejder ud fra en forståelse af, at humor har frigørende potentiale og er vigtig i hverdagen for at højne det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv. Det er et kollektivt ansvar som vedrører alle i organisationen. Med humoristiske eksempler fra forskellige arbejdspladser, viser jeg situationer på hvornår arbejdsglæden er til stede. Og hvornår den absolut ikke er!”

Læs mere om Brian Hansen på: www.brianhansen.dk.

Tilmelding til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest fredag den 4. december kl. 12.00

OBS! Pga. begrænset pladsantal modtages tilmeldinger efter først-til-mølle-princip.