Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Fagpolitisk julefrokost 2016

Mandag den 19. december kl. 17.30 på Nordsøen Oceanarium

Traditionen holdes i hævd, i år med foredrag af Rasmus Willig, der tager udgangspunkt i sin bog ”Afvæbnet kritik”, hvori han undersøger, hvordan moderne offentlige arbejdspladser reagerer på kritik. Sprogbrugen afslører, at det nye menneskeideal ikke er den, der forholder sig kritisk, men den, der er så hærdet, at han eller hun kan stå for presset. 

Læs evt. mere om Rasmus Willig på www.rasmuswillig.dk

Efter foredraget er der fælles spisning.

 

OBS! Tilmelding til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på

tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest fredag den 9. december kl. 12.00