Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Folkemøde om dannelse: Hvad skal vi med skolen?

Onsdag den 9. november kl. 17-21 på Sindal Skole (festsalen)

Folkemødets formål er at igangsætte og styrke den folkelige debat om skolen i Frederikshavn, Hjørring og Læsø kommuner. Mødet er en lokal udløber af et initiativ taget af Foreningen Skole og Forældre, Danmarks Lærerforening og landets biskopper.

Mødet byder på oplæg af:

Marianne Jelved (Folketingsmedlem, tidl. Kultur- og kirkeminister og folkeskolelærer): "Hvad er egentlig meningen?"

Chresten Sloth Christensen (tidl. skoledirektør, kulturchef mm. i Skagen og Frederikshavn Kommune): "Hviler skolen stadig på den opfattelse, at hånd og ånd skal gå hånd i hånd"?

Susanne Gade Clausen (skolebestyrelsesformand i Silkeborg,medlem af forretningsudvalget i Skole og Forældre): "Hvordan kan vi som skole, forældre og samfund samarbejde om at give børnene den bedste skolehverdag?"

Program:
17.00 Velkomst ved mødeleder Lars Busk Hansen, kredsformand i Lærerkreds Nord
17.10 Oplæg fra oplægsholderne
18.20 Let aftensmad
19.15 Dialog ml. oplægsholderne
19.45 Dialog i mindre grupper
20.45 Afrunding: Hvad nu?

Arrangører:
De folkekirkelige skoletjenester
Foreningen Skole og Forældre
Lærerkreds Nord

Arrangementet er gratis. Alle er velkomne.

Læs evt. mere på www.hvadskalvimedskolen.com