Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Fyraftensmøde om pension og efterløn

Onsdag den 9. april kl. 15.30 - 17.00 på UCN, Hjørring (lok. H61)

På mødet orienterer kredsens konsulenter generelt om tjenestemandspension, mens Lærernes a-kasse orienterer om efterløn.

OBS! Fyraftensmødet er fortrinsvist for tjenestemandsansatte lærere/
børnehaveklasseledere, idet orienteringen om pension udelukkende vil handle om
tjenestemandspension.

Tilmelding til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest fredag den 4. april.