Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Generalforsamling 2015

Lærerkreds Nord indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 13. marts kl. 17.30 på UCN, Hjørring (festsalen) med efterfølgende spisning og fest.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskaber
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen
  6. Budget, fastsættelse af kontingent
  7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår
  8. Eventuelt

BUSKØRSEL:

Der arrangeres buskørsel fra Skagen over Frederikshavn, samt fra Sæby over Østervrå og Tårs. Endelig buskøreplan udsendes til skolerne op til generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning/buskørsel skal ske til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest fredag den 6. marts.