Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Generalforsamling 2016

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts kl. 17.30 på UCN, Hjørring (festsalen) med efterfølgende spisning.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskaber
 4. Indkomne forslag:
  • Ændring af kredsens vedtægter
 5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen
 6. Budget, fastsættelse af kontingent
 7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår
 8. Valg
 9. Eventuelt

BUSKØRSEL:

Der arrangeres buskørsel fra Skagen via Frederikshavn og Sindal, samt fra Sæby via Tårs og Østervrå. Der vil være mulighed for påstigning de nævnte steder. Endelig buskøreplan udsendes til skolerne op til generalforsamlingen.