Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Generalforsamling og medlemsfest 2017

Fredag den 24. marts kl. 17.30 på Knivholt, Frederikshavn.

Lærerkreds Nord indkalder til ordinær generalforsamling med fokus på ”den involverende fagforening” og fælles drøftelse af, hvordan vi styrker fællesskabet på arbejdspladsen og i kredsen.

 

Efter generalforsamlingen er der medlemsfest med fælles spisning og livemusik med Petrols.

ENDELIG DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Regnskaber.
  4. Hvordan styrker vi fællesskabet?
    På baggrund af et kort oplæg fra kredsstyrelsen om den involverende fagforening arbejdes der gruppevis med forslag til initiativer, der kan styrke fællesskabet på arbejdspladsen.
  5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen.
  6. Budget, fastsættelse af kontingent.
  7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår.
  8. Eventuelt.

BUSKØRSEL:

Rute 1: Sæby - Frederikshavn Station - Knivholt

16.45 afgang fra Sæby Rutebilstation

17.05 afgang fra Frederikshavn Gl. rutebilstation 

17.15 ankomst Knivholt

00.45 afgang fra Knivholt til Frederikshavn Banegård, hvor toget mod Skagen afgår kl. 01.05. Derefter køres retur til Sæby (ankomst ca. 01.15)

Rute 2: Hirtshals - Hjørring - Sindal - Knivholt

16.10 afgang fra Hirtshals Rutebilstation

16.30 afgang fra Hjørring Rutebilstation 

16.55 afgang fra Sindal Busterminal

17.15 ankomst Knivholt

00.45 afgang fra Knivholt til Sindal (ca. 01.05), Hjørring (ca 01.30) og Hirtshals (ca. 01.50)

Tilmelding til spisning/buskørsel skal ske til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest tirsdag den 14. marts.