Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

KV13: Valgmøder

Lærerkreds Nord sætter skolepolitik på dagsordenen ved valgmøder i Frederikshavn og Hjørring.

 

Frederikshavn, Arena Nord (Spar Nord Lounge)

Mandag den 4. november 2013, kl. 19.00

Paneldeltagere:
Jørgen Tousgaard (A)
Kasper Bagnkop (B)
Peter Nielsen (C)
Christina L. Eriksen (F)
Carsten Sørensen (O)
Anders Broholm (V)
Ida Skov (Ø)

Hjørring, UCN Skolevangen (festsalen)

Torsdag den 7. november 2013, kl. 19.00

Paneldeltagere:
Arne Boelt (A)
Thomas Mark (B)
Daniel Rugholm (C)
Thomas Klimek (F)
Flemming Horsfeldt (I)
Michael Harritslev (T)
Morten Bjerg Jakobsen (V)
Louise Bilde Hvelplund (Ø)

Vælgermødets temaer bliver: 

  • Folkeskolereform
  • Skolestruktur
  • Inklusion

Møderne ledes af kredsformand Lars Busk Hansen.

Lærerkreds Nord byder på en øl/vand.