Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Nytårstaffel 2014

Lærerkreds Nord inviterer medlemmer til nytårstaffel torsdag den 30. januar kl. 17.00 i Nordsøen Oceanarium.

Foredrag ved Lotte Bøgh Andersen, professor ved Aarhus Universitet og forsker i motivation, styring og ledelse på folkeskoleområdet. Lotte Bøgh Andersen har i sin forskning undersøgt sammenhængen mellem lærernes public service motivation og deres elevers afgangsprøvekarakterer. Forskningen fremhæver bl.a. lærernes motivation som afgørende for elevernes læring, men også at lærernes motivation afhænger af den styring og ledelse, der udøves på skolerne.

Efter foredraget er der fælles spisning i Oceanariets restaurant.

Tilmelding til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest fredag den 24. januar.