Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

OK15-orienteringsmøder

Lærerkreds Nord inviterer medlemmer til orienteringsmøde om OK15-forliget.

Mandag den 9. marts kl. 18.30-20.30 på UCN (lok. V50), Hjørring

Tirsdag den 10. marts kl. 18.30-20.30 på Nordstjerneskolen, Frederikshavn

Mød op og bliv klogere på, hvad overenskomstforliget indeholder.
Kredsen er vært ved en øl/vand til møderne.
Der er urafstemning om resultatet af aftaleforhandlingerne fra torsdag den 5. marts og frem til mandag den 16. marts kl. 16.00. Mere information om afstemningsforløbet mv. vil fremgå af fagbladet Folkeskolen i uge 10.