Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Skolepolitiske møder 2016

Lærerkreds Nord inviterer i samarbejde med skolebestyrelserne til offentligt debatmøde om skolepolitik i Hjørring og Frederikshavn Kommune.

Børne- og Ungdomsudvalget er inviteret til at deltage i debatpanelet, og mødet er åbent for forældre, lærere og andre med interesse for at gøre en god skole bedre.

Hjørring: Torsdag den 15. september kl. 19.00 - 21.30 på Hjørring UngdomsCenter (tidl. Holmegårdsskolen)

Frederikshavn: Onsdag den 21. september kl. 19.00 - 21.30 på Sæby Skole

Debatten vil bl.a. fokusere på:

Hvilken skole har vi råd til?

Hvordan styrker vi inklusionsarbejdet?

Hvad vil vi med skolerne i hhv. Hjørring og Frederikshavn Kommune?

 

Møderne ledes af kredsformand Lars Busk Hansen.