Kredsblade

Lærerkreds Nord udsender løbende kredsblade, hvoraf ét nummer er forbeholdt skriftlig beretning. Kredsen informerer herudover via nyhedsbreve, der udsendes efter behov til medlemmer pr. mail.

Nyhedsbreve distribueres på baggrund af de mailoplysninger, som medlemmer har angivet i medlemssystemet. Hvis du har problemer ift. modtagelsen af kredsens nyhedsbreve, bør du tjekke dine mailoplysninger på "min side" eller kontakte kredsen på 159@dlf.org.

Kredsbladet udgives både online og som tryksag, der omdeles til ansatte på skolerne i kredsens område og til andre interessenter. Medlemmer, der fx ikke har fast tjenestested, kan kontakte kredsen på 159@dlf.org og få kredsbladet tilsendt.

Til højre finder du links til online-versioner af kredsbladet.