Folkeskoleidealet

På kongressen vedtog Danmarks Lærerforening et folkeskoleideal

Se idealet her

 

Emner

Målgruppe