Læsøaftalen A20

Ny arbejdstidsaftale på Læsø

Lærerkreds Nord har indgået ny lokal arbejstidsaftale med Læsø Kommune. Aftalen bygger videre på den tidligere lokalaftale fra 2019, og den supplerer en udmøntning af A20.

Det er en grundlæggende ambition med aftalen, at den skal være med til at skabe gennemsigtighed i processerne og i fordelingen af arbejdsopgaverne på skolen. Desuden skal der gennem en klar prioritering af arbejdsopgaverne skabes en tydelig sammenhæng mellem opgaverne og den tidsressource, der er til rådighed.

Dette understøttes bl.a. ved:

• En pulje af timer til lærernes individuelle og fælles forberedelse
• Tid til klasselærerfunktion
• TR og skoleleder aftaler funktionsbeskrivelser og estimeret tid til hver af de øvrige opgaver
• Maksimalt undervisningstimetal
• Estimeret tid til rekreative pauser og elevpauser

Læs hele aftalen her

Emner

Målgruppe