Hjørringaftalen A20

Efter gode og meget konstruktive forhandlinger med Hjørring Kommune har kredsen indgået en ny lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere på folkeskolerne. Aftalen bygger videre på det gode samarbejde, der igennem en årrække har været mellem Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune.

 

Med A20 som fundament siger vi endegyldigt farvel til lov 409, og lærernes arbejdstid vil fra det kommende skoleår blive reguleret af lokalaftalen, som bygger ovenpå den centralt aftalte A20. Lokalaftalen er bygget op med fokus på syv lokale grundsten, og en række suppleringer at den centrale A20.

 

Du kan læse hele aftale teksten her

Emner

Målgruppe