Generalforsamling 2021

Lærerkreds Nord afholder årets generalforsamling på Hotel Viking i Sæby torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00 og med efterfølgende spisning.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Kredsstyrelsens tema "Den gode skole" til debat

3. Regnskaber, se bilag her

4. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

5. Budget, fastsættelse af kontingent, se bilag her

6. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår

7. Eventuelt

Samtalesalon
I den første del af generalforsamlingen er borgmester Birgit Hansen fra Frederikshavn Kommune og borgmester Arne Boelt fra Hjørring Kommune inviteret som gæst til en samtalesalon om den gode skole med udgangspunkt i Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal.

Du kan læse mere om generalforsamling her

Emner

Målgruppe