Frederikshavnaftalen A20

Ny arbejdstidsaftale i Frederikshavn.

Kredsen har aftalt en ny lokal arbejdstidsaftale i med Frederikshavn Kommune. Aftalen gælder for alle folkeskoler i kommunen. Med aftalen bevares det bedste fra den tidlige ”fælles planlægningsramme”, og den supplerer en udmøntning af den centralt aftalte A20 med ni lokale forbedringer og præciseringer.

 

Kredsens vigtigste mål i forhandlingerne har været at sikre lærernes forberedelsestid. Det mål er nået igennem en aftale om en forberedelsesfaktor, så der bliver et rimeligt forhold mellem undervisningstimer og forberedelsestimer.

 

Et andet mål har været at sikre en tydelig sammenhæng mellem arbejdsopgaver, og den arbejdstid, der er til rådighed. Altså en tydelig prioritering af opgaverne. Det er lykkedes bl.a. ved, at lave en aftale om estimeret tid til elevpauser og en aftale for klasselærerfunktionen. Timerne skal femgå af opgaveoversigten.

 

Frederikshavnaftalen A20 bygger på A20 med ni lokalt aftalte forbedringer.

 

Du kan læse aftalen her 

Emner

Målgruppe