Generalforsamling 2021 udsat til august

Generalforsamling i august

Kredsstyrelsen har på grund af Coronasituationen valgt at flytte generalforsamlingen til efter sommerferien. Det er vores tro og håb, at vi på det tidspunk kan mødes fysisk igen.

Generalforsamlingen afvikles derfor torsdag den 19. august kl 17.00 på Hotel Viking Sæby.

Emner

Målgruppe