OK21

Stem JA til OK21

En enig kredsstyrelse anbefaler et ja til OK21. Set i lyset af coronapandemi og stor samfundsøkonomisk usikkerhed er det lykkedes at lande et resultat, vi kan være tilfredse med. Samlet set er den økonomiske ramme på 5,94 % for den kommende 3-årige periode.

Vigtige elementer fra resultatet:
- Vi har sikret reallønnen og kan forventeligt se frem til en mindre reallønsstigning.
- Vi har udbygget gruppelivsordningen, der blandt andet indeholder en forhøjelse af dækningen for kritisk sygdom.
- Vi har sat gang i et fælles projekt om kompetenceudvikling mhp. at styrke relevante kompetencer hos lærerne.

Alle stemmeberettigede, som er registreret med en e-mailadresse i Danmarks Lærerforenings medlemsregister, får tilsendt en e-mail om urafstemningen med et link til afstemningen. Alternativt kan du afgive din stemme ved at logge ind via dlf.org (Min side).

Danmarks Lærerforening afholder et digitalt medlemsmøde om OK21. På mødet vil formand Gordon Ørskov Madsen og formanden for overenskomstudvalget, Morten Refskov, fortælle om resultatet af forhandlingerne, og du får mulighed for at stille spørgsmål og gå i dialog om OK21.

Mødet afholdes
onsdag den 7. april 2021 kl. 17.00 – 18.00

Emner

Målgruppe