Generalforsamling 2022

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling på Hotel Viking i Sæby torsdag den 10. marts 2022 kl. 17.00 og med efterfølgende spisning.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskaber

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og
    tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning      

    for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn mv. 

    for ansatte i kredsen.

6. Budget, fastsættelse af kontingent

7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår

8. Valg 

9. Evt.

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Lars Busk Hansen, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring, senest mandag den 28. februar.

Tilmelding til spisning skal ske via et tilmeldingslink, du vil modtage på din mail.
Tilmeldingsfrist senest mandag den 28. februar. Se mere her.

Læs den skriftlige beretning her

Se årsrapport, budget og valgfolder her

Emner

Målgruppe