job- og personprofil for ny konsulent

Konsulent til rådgivning af medlemmer og tillidsvalgte.   

Vi søger en ny konsulent, som kan tiltræde hurtigst muligt og senest pr 1. april 2018. 

Vi har i denne job- og personprofil forsøgt at beskrive arbejdets kontekst og de krav og forventninger, som vi har til dig som vores nye konsulent og kollega.

Om arbejdspladsen

Lærerkreds Nord er den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening. Vi er en partipolitisk uafhængig fagforening som organiserer ca. 2.000 lærere, børnehaveklasseledere, konsulenter og psykologer i Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommune.

Vi varetager medlemmernes tjenestelige og økonomiske interesser og arbejder for udvikling af folkeskolen og de øvrige arbejdspladser, som vores medlemmer er beskæftiget ved.

Vi prioriterer kompetent rådgivningen og vejledningen af det enkelte medlem meget højt. Vi lægger vægt på at være til stede i tid og sted, når der træffes beslutninger, der kan have betydning for vores medlemmers arbejdsforhold. Vi arbejder vedholdende for arbejdsvilkår, der understøtter et godt lærer/arbejdsliv.

Kredsens ledes af kredsformanden og en kredsstyrelse på 6 personer, der er valgt af generalforsamlingen. Alle kredsstyrelsens medlemmer har deres gang på kredskontoret i større eller mindre omfang.

Kort om jobbet

Dine arbejdsopgaver vil primært være sagsbehandling, rådgivning og vejledning i forhold til socialfaglige personsager, generelle ansættelsesvilkår og personalejuridiske spørgsmål. Arbejdsopgaverne kan foregå skriftligt, pr. telefon, gennem mødevirksomhed, deltagelse som bisidder for kredsens medlemmer ved samtaler på skoler og jobcentre.

Du kommer desuden til at assistere formand og kredsstyrelse i det daglige arbejde på kredskontoret og ved forhandlinger. Endvidere får du opgaver, hvor du selvstændigt skal forhandle og agere på kredsens vegne.

Dine primære og sekundære arbejdsopgaver

Medlemsrådgivning

Din primære opgave bliver at rådgive medlemmer, tillidsrepræsentanter og kredsstyrelse.

 Det vil blandt andet være rådgivning: 

 • I forbindelse med sygdomsforløb, fleksjob, førtidspension, ressourceforløb herunder spørgsmål i relation til rammeaftale om det sociale kapitel.
 • Generelle ansættelsesvilkår.
 • Barselsregler
 • Pension
 • Tjenestefrihed og orlov
 • Løn og arbejdstid.

Generelle konsulentopgaver

Din sekundære opgave bliver at bistå formand og kredsstyrelse i det daglige arbejde på kredskontoret.

Over tid vil du komme til at beskæftige dig med en portefølje af generelle konsulentopgaver, som knytter an til det politiske arbejde.

Det vil blandt andet være at: 

 • Bistå formand og kredsstyrelse i konkrete sager og fagpolitiske sammenhænge.
 • Vejlede og rådgive formand og kredsstyrelse i forbindelse med kommunale budgetter, økonomiaftaler m.v.
 • Udarbejde statistisk materiale til brug for kredsens fagpolitiske arbejde.
 • Udarbejde oplæg til forhandlinger, politiske strategier m.m.
 • Opgaver vedr. kredsens interne og eksterne kommunikation.

Opgavelisten er ikke udtømmende, idet det forudsættes, at du er indstillet på, at opgaverne skifter over tid.

Vi er klar over, at du ikke kan løse alle opgaver fra første dag i jobbet. Men det er vigtigt, at du har mod på og er parat til også at påtage dig de generelle konsulentopgaver på sigt.

Derfor er det afgørende, at du har viljen og evnen til sætte dig ind i nyt stof, så du hurtigst muligt kan varetage såvel dine primære som sekundære opgaver på tilfredsstillende vis.

Din faglige profil

Du har flair for rådgivning om socialfaglige sager og generelle ansættelsesforhold.

Du har gennemslagskraft og solid erfaring med rådgivning eksempelvis fra en faglig organisation, et jobcenter eller en HR afdeling.

Du har en uddannelsesbaggrund som socialrådgiver, (personale)jurist, lærer eller en anden relevant uddannelse.

Du har gode analytiske evner og er god til at sætte dig ind i overenskomster, aftaler og love.

Du er god til dialogen og ”coachende” og støttende samtaler. Samtidig mestrer du den svære samtale, når den er nødvendig.

Du er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation

Dig som person

Du er et ordentligt menneske, loyal og troværdig i dine samarbejdsrelationer.

Du er energisk, handlingsorienteret og vedholdende i din opgaveløsning. 

Du er empatisk, tillidsvækkende og god til at skabe konstruktive relationer.

Du trives i et miljø, der kræver både selvstændighed og samarbejde.

Du har politisk tæft og forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation.

Du har interesse for den uddannelsespolitiske dagsorden, og du må meget gerne have erfaring fra fagpolitisk arbejde

Du har forståelse for og trives med at arbejde i en organisation, hvor arbejdsopgaverne ofte veksler og hvor arbejdstempoet til tider kan være højt.

Vi tilbyder

 • En plads i et velfungerende team bestående af 6 fuldtidsansatte med en god omgangstone. 
 • En arbejdsplads, der er præget af et åbent og tillidsfuldt samarbejde, som både understøtter et stærkt team-samarbejde og muligheden for, at man selvstændigt kan forvalte egne arbejdsopgaver. 
 • En arbejdsplads, som også er kendetegnet ved et godt og selvledende arbejdsmiljø med afvekslende og udfordrende arbejdsopgaver med rige muligheder for selv at sætte præg på arbejdsopgaverne.
 • Ansættelse på attraktive vilkår i henhold til intern overenskomst. Løn i interval med startløn på løntrin 48 + 18.200 kr. og slutløn på løntrin 51 + 19.000 kr. (kommunalt løntrin). Hertil kommer 17,3 % i pensionsbidrag og arbejdsgiverbetalt frokost.

I forbindelse med din ansættelsen vil der blive iværksat et internt introduktionsforløb, ligesom du løbende tilbydes deltagelse i møder med erfaringsnetværk for konsulenter ansat i de andre lokalkredse i Nordjylland. Desuden vil du løbende blive tilbudt intern efteruddannelse i Danmarks Lærerforening.

Øvrige ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuld tid og har ingen højeste ugentlig arbejdstid.Men arbejdet tilrettelægges ud fra en arbejdsuge på 37 timer.

Som kompensation for lejlighedsvis overarbejde tillægges der en uges ekstraordinær frihed. Hertil kommer seks ugers ferie, hvor fire uger er placeret i juli/primo august.

Som konsulent i Lærerkreds Nord får du kontor og arbejdsplads i Lærernes Hus, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring.

Der er i forbindelse med arbejdet en del møder ude af huset. Derfor er det nødvendigt, at du har kørekort og kan stille bil til rådighed.

Tiltrædelse så hurtigt som mulig og senest den 1. april 2018. Der er tre måneders prøvetid i stillingen. 

Du kommer til at referere til kredsformanden.

Rekrutteringsproces

Der afholdes 1. samtalerunde den 8. og 9. februar og eventuelt en 2. samtalerunde den 16. februar 2018.

Ansættelsesudvalget vil bestå af fire personer: Kredsformand, kredskasserer og to fællestillidsrepræsentanter.

Der vil blive indhentet referencer efter aftale med kandidaterne.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist torsdag den 1. februar på mail job159@dlf.org

I din ansøgning beder vi dig uddybe din motivation for at søge stillingen og de erfaringer, som du kan bidrage med.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen, så kan du rette henvendelse til kredsformand Lars Busk Hansen på lbh@dlf.org eller tlf. 20 23 36 88. Din henvendelse bliver behandlet med fortrolighed.

 

 

Emner

Målgruppe