Løn og arbejdstid

Lærerkredskreds Nord forhandler lokalt med Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner på en række områder vedrørende lærernes løn- og arbejdstidsforhold.
15 punkter om arbejdstid - Det digitale hjul

KL og LC er i forbindelse med de netop overståede...

Hjørring Kommune

Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune har indgået en...

Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederiksh...

Læsø Kommune

Lærerkreds Nord har indgået en lokalaftale med Læs...