Medlemsinformation

Kredsstyrelsen i Lærerkreds Nord prioriterer kommunikation højt og ønsker en dynamisk, professionel og vedkommende kommunikation. Medlemsinformationer formidles primært gennem kredsblade og nyhedsbreve, der sendes pr. mail til medlemmer af kredsen.
Kredsblade

Lærerkreds Nord udsender løbende kredsblade, hvora...

Nyhedsbreve

Kredsen informerer løbende via nyhedsbreve, der ud...