Kredsblade

Lærerkreds Nord udsender løbende kredsblade, hvoraf ét nummer er forbeholdt skriftlig beretning.

Kredsbladet udgives både online og som tryksag, der omdeles til ansatte på skolerne i kredsens område og til andre interessenter. Medlemmer, der fx ikke har fast tjenestested, kan kontakte kredsen på 159@dlf.org og få kredsbladet tilsendt.

Til højre finder du links til online-versioner af kredsbladet.