Særligt for...

Her kan du finde relevant information afhængigt af, hvilken funktion du varetager som tillidsvalgt eller som pensionist og medlem af fraktion 4.
Tillidsrepræsentanter

Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson i Dan...

Arbejdsmiljørepræsentanter

Som arbejdsmiljørepræsentant varetager du en vigti...

Pensionister (fraktion 4)