Kredskontor og ansatte

Kredskontor

Ansvaret for løsningen af opgaverne er fordelt på hele kredsstyrelsen. Herudover er der ansat en konsulent og en administrativ medarbejder til at varetage kredsens arbejdsopgaver.

         Jeanette Hougaard Sørensen                 Connie

        Jeanette H. Sørensen        Connie Vangsted Frandsen

               Konsulent                             Sekretær

       Arb. mobil: 27792109

Kontorer og mødelokaler findes i Lærernes Hus, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring. Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 10.00 - 15.30

Tirsdag - torsdag kl. 09.00 - 15.30 

Fredag kl. 09.00 - 14.30

Henvendelse kan også ske på tlf.: 98 92 36 88, pr. mail: 159@dlf.org eller direkte til kredstyrelsen ved at klikke her

Kredsen råder desuden over mødekontor i Frederikshavn. Det ligger på FME, Havnepladsen 12, Bygning 21, 1. sal.