Kredskontor og ansatte

Kredskontor

Ansvaret for løsningen af opgaverne er fordelt på hele kredsstyrelsen. Herudover er der ansat en konsulent og en administrativ medarbejder til at varetage kredsens arbejdsopgaver.

         Jeanette Hougaard Sørensen         Connie

         Jeanette H. Sørensen    Connie Vangsted Frandsen

                 Konsulent                      Sekretær

 

Kontorer og mødelokaler findes i Lærernes Hus, Amtmandstoften 4, 9800 Hjørring. Kontorets åbningstider:

Mandag kl. 10.00 - 15.30

Tirsdag - torsdag kl. 09.00 - 15.30 

Fredag kl. 09.00 - 14.30

Henvendelse kan også ske på tlf.: 98 92 36 88 eller mail: 159@dlf.org

Kredsen råder desuden over mødekontor i Frederikshavn. Det ligger på FME, Havnepladsen 12, Bygning 21, 1. sal.