Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune for skoleåret 2017/18.

Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune har forlænget den fælles planlægningsramme for udmøntningen af arbejdstid i Frederikshavn Kommune. Aftalen er justeret med udgangspunkt i den fælles evaluering fra efteråret 2016.

Der er i planlægningen af det kommende skoleår fortsat brug for fokus på undervisningstimetallet, så alle medarbejdere får den nødvendige tid til at forberede og efterbehandle undervisningen.

Derudover vil der i det kommende skoleår være særlig fokus på, at:

  • der, for at øge fordelings- og procesretfærdigheden, i MED-udvalget aftales retningslinjer for skoleårets planlægning og opgavefordeling
  • der udarbejdes funktionsbeskrivelser for de enkelte opgaver for at skabe bedre sammenhæng mellem krav og ressourcer
  • der er opmærksomhed på en balanceret opgavesammensætning for medarbejdere på nedsat tid, med et særligt fokus på deltagelse i møder og andre opgaver

Parterne arbejder ud fra følgende succeskriterier:

  • At lærerne og børnehaveklasselederne oplever bedre muligheder for at forberede og efterbehandle undervisningen.
  • At lærerne og børnehaveklasselederne oplever en reel dialog med ledelsen om deres samlede arbejdstid. Dialogen har medført en prioritering og en forventningsafstemning af arbejdsopgaverne, som giver lærerne og børnehaveklasselederne mulighed for at løse opgaven kvalificeret.
  • At lærerne og børnehaveklasselederne oplever større indflydelse på og forudsigelighed i arbejdet, både hvad angår planlægning og arbejdsopgavernes indhold.

Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune vil i efteråret 2017 gennemføre en fælles evaluering.

Hvis du har spørgsmål til den nye fælles planlægningsramme, kan du rette henvendelse til din tillidsrepræsentanten på skolen.

Du kan finde den fælles planlægningsramme samt bilag i boksen til højre.