Generalforsamling 2023

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling med efterfølgende spisning på UCN i Hjørring fredag den 17. marts klokken 17. Dørene åbnes klokken 16, hvor der er mulighed for kollegialt samvær med musik og fredags-øl/vand.

Da vi er i et ulige år, er det en temageneralforsamling uden valg og beretning. Årets tema er dialog med formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, som deltager i generalforsamling.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Kredsstyrelsens Tema: Dialog med DLF´s formand Gordon Ørskov Madsen

3. Regnskaber

4. Indkomne forslag

5. Budget, fastlæggelse af kontingent

6. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår.

7. Eventuelt


Sæt kryds i kalenderen og hold øje med kommende nyhedsbrev, hvor vi åbner for tilmelding til spisning. 

Se mere her

Emner

Målgruppe