Kredsens brev til byrådet i Frederikshavn

Lærerkreds Nord har sendt brev til byrådet i Frederikshavn vedrørende budget 2024

Kredsen har arbejdet på at påvirke kommunens budget, først og fremmest via MED-systemet, og i det omfang, det har været muligt, igennem en direkte dialog med det politiske niveau.

Det ser ud til, at der vil blive tale om en rammebesparelse på cirka 2,1 mio. kr. Derudover kommer der en demografiregulering som konsekvens af det faldende børnetal i kommunen. Dette vel at mærke ovenpå store besparelser i 2023 med nedlæggelse af 30 lærerstillinger - altså 30 færre lærere til at løse den samlede opgave.

Læs mere i brevet her

Emner

Målgruppe