Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Generalforsamling 2014

Lærerkreds Nord afholder ordinær generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 17.00 på Hotel Viking, Sæby med efterfølgende spisning.

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskaber

4. Status på løn- og arbejdstidsforhold på folkeskoleområdet pr. 1. august 2014

5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og

tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning for kredsstyrelsesmedlemmer

samt økonomisk ramme for løn m.v. til ansatte i kredsen

6. Budget, fastsættelse af kontingent

7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår

8. Valg

9. Eventuelt

 

BUSKØRSEL:

Der arrangeres buskørsel fra Skagen over Frederikshavn, samt fra Hjørring over Tårs og Østervrå. Der vil være mulighed for påstigning de nævnte steder. Endelig buskøreplan udsendes til skolerne op til generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning/buskørsel kan ske til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98 92 36 88 eller 159@dlf.org senest torsdag den 20. marts.

Lån & Spar Bank vil være til stede op til generalforsamlingen. Kom og hør om kundefordelene som medlem af Danmarks Lærerforening og deltag i konkurrencen om 3 flasker vin. Vinderne udtrækkes og præmieres på generalforsamlingen.