Medlemsaktiviteter Tidligere aktiviteter

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 Lærerkreds Nord afholder årets generalforsamling på Hotel Viking i Sæby torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.30 og med efterfølgende spisning.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskaber
4. Indkomne forslag:
    Kredsstyrelsen indstiller ændringer til kredsens vedtægter vedr. valg af     suppleanter til kredsstyrelsen.
5. Fastsættelse af eventuelle ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer og     tillidsrepræsentanter, evt. fratrædelsesordning          for kredsstyrelsesmedlemmer samt økonomisk ramme for løn mv.     for ansatte i kredsen.
6. Budget, fastsættelse af kontingent
7. Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår
8. Valg af formand, kredsstyrelse, suppleanter samt kritiske revisorer.
9. Evt.
Under stemmeoptællingen til valgene gennemføres der en medlemsinddragende debat om foreningens arbejde med folkeskoleidealet.

Buskørsel:

Der arrangeres buskørsel fra Skagen via Frederikshavn samt fra Hirtshals via Hjørring, Tårs og Østervrå. Der vil være mulighed for påstigning de nævnte steder. Endelig buskøreplan udsendes til skolerne op til generalforsamlingen og vil ligeledes være at finde på kredsens hjemmeside.

Tilmelding til spisning/buskørsel skal ske til skolens tillidsrepræsentant eller til kredskontoret på tlf. 98923688 eller 159@dlf.org senest onsdag den 7. marts.